Т. Седларски, Г. Георгиева: “От класическа към поведенческа финансова теория” (2018)

Т. Седларски, Г. Георгиева: “От класическа към поведенческа финансова теория” (2018) (pdf)

Статията е публикувана в Годишника на Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Том 15 / 2018.

Седларски, Т., Г. Георгиева (2018), “От класическа към поведенческа финансова теория”, Годишник на Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Том 15 / 2018, с. 207-241.